Köprü Gövdesi Nedir? | Metco Dental Blog
 

Hasta Hekim İletişimiKöprü Gövdesi Nedir?

3 Nisan 2020
https://metcodental.com/wp-content/uploads/2020/04/Köprü-Gövdesi-Nedir-min.jpg

Destek dişler arasındaki eksik olan dişlerin fonksiyon, fonasyon ve estetik açısından yerini alan ve köprü ayakları ile birleşen protez kısımlara köprü gövdesi denir.

Destek kronlara bağlanan gövde, kaybedilen dişin veya dişlerin yerini alırken sahip olması gereken özellikler şu şekildedir;

 • Doku stimülasyonunu sağlayarak ağız dokularının sağlığını ve rahatını devam ettirecek şekilde yapılmalıdır.
 • Doku yüzeyinde ve destek diş etrafında plak kontrolünü yapabilmek için çok iyi planlanmalı ve kontürlenmelidir.
 • Dönme momenti ve kuvvet kolunu azaltmak üzere değiştirildiğinde protezin bu parçasının, kaybolan dişle aynı çiğneme etkinliğini sağlayacağı düşünülemez ise de çalışan yüzeylere ilave olarak bu fonksiyonu, çiğnemeye katkıda bulunmalıdır.

Köprü gövdesinin uzun süre fonksiyonel olabilmesi için fiziksel ve biyolojik faktörlerinin yeterli olması gerekir. Bu faktörler eksik veya fazla uygulandığında, kullanım güçlükleri ortaya çıkabilmektedir.

Fiziksel faktörler: İstenilen rahatlıkla ve uzun süre işlev görebilmesi için gövdenin aşağıdaki maddelere uygun olması gerekir.

 • Yeterli kalınlıkta olmalıdır.
 • Rijit olmalı, çiğneme basıncından etkilenmemelidir.
 • Destek dişlerle bağlantıları yeterli olmalıdır.
 • Köprü materyalinin seçimine karşıt dişlerin durumu etki etmelidir. Kapanışta, karşıt dişler doğal diş ise her türlü materyalle köprü yapılabilir. Karşıt dişler porselen ise köprü porselen; metal ve estetik durum yeterli ise yine metal yapılmalıdır. Farklı materyalden köprü yapımında sert yapıdaki materyal, ötekilerini aşındırmakta ve de köprü, fonksiyon dışı kalmaktadır.
 • Gövdenin kret mukozasına temasında, baskı olmamalıdır.
 • Tüberkül açıları simetrik ya da antogonist dişlere verilmelidir. Fazla açılı tüberkülden kaçınılmalıdır.
 • Gövde materyali karşıt dişleri aşındıracak sertlikte olmamalıdır.

Biyolojik faktörler: Köprülerin biyolojik faktörleri taşımaları, onların uzun süre hasta ağzında kalmalarını ve rahatlıkla işlevini görmesini sağlayacaktır. Köprülerde aranılan biyolojik faktörler ise şu şekildedir:

 • Materyal doku dostu olmalı ve ağız yapılarını irrite etmemelidir.
 • Gövde boyutları ve oklüzal yüz şekli, karşıt dişlerle uygun ve rahat ilişkide olmalıdır. Ayaklar üzerine biomekanik yönden kötü etki yapmamalıdır.
 • Materyal korozyona uğramamalı, yapısal yıpranma sonucu gıdaların ezilmesi ve öğütülmesi yönünden, çiğneme basıncının azalmasına neden olmamalıdır.
 • Gövdenin ayaklarla birleşme yerleri noksansız olmalı ve buraların mekanik temizliği kolayca sağlanmalıdır.
 • Estetik gövde, alveol kret ve ağız mukozasının sağlığını koruyacak durumda olmalıdır.
 • Materyal, ağızda kötü tat ya da koku oluşturmamalıdır.
Bağlayıcı (Konnektör)

Tutucu kron ve gövdeyi birleştiren, bağlayan kısımdır. Köprünün gerekli sağlamlıkta olması için bu kısmın yeterli dirence sahip olması gerekir.
Embrazürler nedeniyle bağlantı sahası küçük tutulabilir. İnterproksimal alanda, restorasyonun diş eti papiline oturmaması için bağlantı bölgesi daha yukarılarda yer alır. Aynı zamanda labial embrazür’ün gerekli derinliğinin sağlanabilmesi için bağlantı kısmı daha linguale kayabilir.

Unutmayın, 1991 yılından beri tüm Türkiye’ye diş sağlığı ile ilgili cihaz ve sarf malzemeleri temin edip, satış öncesi ve sonrası her süreçte destek veren Metco Dental, Dünya’nın Bir Numaralı markalarıyla diş hekiminizin en büyük destekçisidir.

Danışmak istediğiniz tüm konularda; metco@metcodental.com adresine mail atabilir veya 0216 345 7424 numaralı telefonu arayarak bilgi alabilirsiniz.

Dental Cihaz ve Malzemeler