Hasta Hekim İletişimiKöprü Endikasyonları

3 Nisan 2020
https://metcodental.com/wp-content/uploads/2020/04/köprü-endikasyonları-min.jpg

Köprü protezleri için endikasyonlar genel ve lokal olarak iki gruba ayrılır.

Genel Endikasyonlar

Köprü protezleri için uygulanan genel endikasyonlar aşağıdaki gibidir.

Fizyolojik gereklilikler: Bazı hastaların hareketli bölümlü protezleri, kabul edip kullanabilmeleri oldukça zordur. Buna karşılık sabit uygulamaları doğal durumlarının bir parçası olarak kabul edip kullanabilmeleri kolay olur. Bu konuda, değerlendirilmesi gereken bir faktör de sabit protezlere hastaların alışmaya mecbur edilmiş olmalarıdır. Çünkü hareketli protez kullanan hastaların protezlerini çıkarıp atabilmeleri mümkündür. Ayrıca sabit protezler, ağızda hareketli protezlere göre daha az yer kaplar.

Sistemik hastalıklar: Epileptik (sara) hastalarda hareketli protezler kontrendikedir. Bu tip hastaların kasılmaları anında protez kırılabilir veya yutulabilir. Bu nedenle bir veya daha fazla diş yerine konulacaksa bir sabit protez tercih edilmelidir.

Fonasyon: Bir veya daha fazla dişin eksikliğinde oluşan konuşma bozuklukları, bazen herhangi bir protezin uygulanması ile düzeltilebilir. İdeal bir köprü protezinde, doğal dişe benzer bir durum sergilendiği ve ağızda konuşma için gerekli alanı kaplamadığı için fonasyon bozukluklarına çok nadir rastlanır.

Fonksiyon ve stabilite: Köprü protezlerinin sabit olarak uygulanması, hareketli proteze göre daha iyi bir fonksiyon sağlar. Bunun iki ana sebebi vardır: Normal fonksiyon sırasında tam bir stabilite sergilemesi; kuvvetlerin doğal durumda olduğu gibi periodonsiyum aracılığı ile alveolar kemiğe ve oradan da çene kemiğine iletilmesidir.

Lokal Endikasyonlar

Köprü protezleri için uygulanan lokal endikasyonlar aşağıdaki gibidir

Destek dişe restorasyon yapma gerekliliği: Köprü protez uygulanacağı zaman, destek olacak dişe kron yapma gereksinimi de mevcutsa, köprü yapımı için olumlu bir endikasyon durumu yaratılmış olur. Fakat bir dişe restorasyon yapmak gerekiyor diye onu köprü protezine destek olarak seçmek, mantıklı bir karar olmayacaktır. Destek olarak sağlığı şüpheli dişler yerine, sağlıklı dişlerin kullanılması köprü protezinin başarısını artıracaktır.

Destek dişte morfoloji bozukluğu: Boşluğa komşu olan dişlerin aynı zamanda morfolojisinin düzeltilmesi isteği köprü protezinin kullanılmasını uygun kılar. Böylece eksik dişler yerine konulurken destek dişlere de yeniden estetik kazandırılmış olur.

Hareketli protez için destek dişlerin uygun olmayan pozisyonu: Destek dişler aşırı derecede boşluğa doğru eğilmiş ise bölümlü protezlerin takılıp çıkarılması zorlaşır. Aynı zamanda bu bölgelerde gıda birikimi olur. Böyle durumlarda en iyi sonuç yine köprü protezleri ile alınır. Eğim miktarının çok fazla olduğu durumlarda köprü yapımının zorluğu da unutulmamalıdır.

*Endikasyon: Bir hastalıkta izlenecek tedavi yöntemi ve müdahalenin belirlenmesidir.

Unutmayın, 1991 yılından beri tüm Türkiye’ye diş sağlığı ile ilgili cihaz ve sarf malzemeleri temin edip, satış öncesi ve sonrası her süreçte destek veren Metco Dental, Dünya’nın Bir Numaralı markalarıyla diş hekiminizin en büyük destekçisidir.

Danışmak istediğiniz tüm konularda; metco@metcodental.com adresine mail atabilir veya 0216 345 7424 numaralı telefonu arayarak bilgi alabilirsiniz.

Dental Cihaz ve Malzemeler

Metco Dental - 30. Yıl