Metco Dental Blog | Diş Hekimlerinin Dijital Bilgi Kaynağı
 
https://metcodental.com/wp-content/uploads/2020/06/Dövme-sanatçıları-Otoklava-neden-ihtiyaç-duyar-2-1000x640.jpg

Otoklavlar; tıbbi ekipman, makaslar, bıçaklar, sıvı kapları ve diğer birçok nesneyi dezenfekte etmek için basınçlı su buharı kullanan bir sterilizasyon ünitesidir. Otoklavlar, dövme stüdyosunda bakteri ve enfeksiyonların bir müşteriden diğerine olası bulaşma ihtimalini önlemek için dövme tabancaları gibi pek çok ürünü sterilize etmek için kullanılır. Dövme stüdyosunda kullanılan aletleri sterilize etmek için bir otoklav kullanılması...

https://metcodental.com/wp-content/uploads/2020/04/Köprü-Kontrendikasyonları-Nelerdir-1000x640.jpg

Köprü protezlerinin kontrendikasyonları genel ve lokal olarak iki grupta incelenir: Genel Kontrendikasyonlar Hekim değerlendirmesiyle kararı verilen köprü protezleri için genel kontrendikasyonlar aşağıdaki gibidir; Hasta yaşı: Sabit uygulamalar, genellikle çok genç ve çok yaşlı hastalar için uygun değildir. Çünkü gençlerde klinik kronlar kısa, pulpalar geniş, çürük insidansı fazla, travmaya maruz kalma yüksek olduğu için prognoz zayıftır....

https://metcodental.com/wp-content/uploads/2020/04/Geçici-Köprüler-Nedir-Nasıl-Uygulanır-1000x640.jpg

Kesilmiş doğal dişleri korumak, hastaların geçici estetik ve fonksiyonunu sağlamak amacıyla yapılan restorasyonlara “geçici restorasyonlar” denir. Dişlere yapılacak köprülerin diş kesim safhası ile protezin simante edilmesi için geçen zaman aralığında kullanılan, protetik tedavide yapılması zorunlu olan apareylere “geçici köprüler” adı verilir. Geçici sözcüğü, daimî restorasyon yapılıncaya kadar belli bir süre için kullanım anlamındadır. Geçici köprülerin...

https://metcodental.com/wp-content/uploads/2020/04/köprü-endikasyonları-min-1000x640.jpg

Köprü protezleri için endikasyonlar genel ve lokal olarak iki gruba ayrılır. Genel Endikasyonlar Köprü protezleri için uygulanan genel endikasyonlar aşağıdaki gibidir. Fizyolojik gereklilikler: Bazı hastaların hareketli bölümlü protezleri, kabul edip kullanabilmeleri oldukça zordur. Buna karşılık sabit uygulamaları doğal durumlarının bir parçası olarak kabul edip kullanabilmeleri kolay olur. Bu konuda, değerlendirilmesi gereken bir faktör de sabit...

https://metcodental.com/wp-content/uploads/2020/04/Köprü-Gövdesi-Nedir-min-1000x640.jpg

Destek dişler arasındaki eksik olan dişlerin fonksiyon, fonasyon ve estetik açısından yerini alan ve köprü ayakları ile birleşen protez kısımlara köprü gövdesi denir. Destek kronlara bağlanan gövde, kaybedilen dişin veya dişlerin yerini alırken sahip olması gereken özellikler şu şekildedir; Doku stimülasyonunu sağlayarak ağız dokularının sağlığını ve rahatını devam ettirecek şekilde yapılmalıdır. Doku yüzeyinde ve destek...

https://metcodental.com/wp-content/uploads/2020/03/Köprü-Protezi-Nedir-Metco-Dental-1000x640.jpg

Kaybedilmiş bir dişin yerine konulmasında, protetik tedavi olarak birçok yöntem ve apareyler kullanılır. En çok bilinen ve uygulanan tedavi yöntemi ise köprü protezleridir. Diş kayıplarında, bütün dişlerde, diestemalar ile birlikte alt ve üst diş arklarında etkilenme, erken temaslar, periodontal sorunlar, diş çürükleri gibi istenmeyen durumlar ortaya çıkmaktadır. Bu nedenle kaybedilmiş bir dişin yerine konulmasında, o...

https://metcodental.com/wp-content/uploads/2020/03/Destek-Diş-Nedir-1000x640.jpg

Çekim boşluğunun genelde mesial ve distalinde bulunan, noksan dişlerin yerine yerleştirilen gövde ile bağlantı kurmak zorunda kalan ve zorunlu olarak kronlanan dişlerdir. Destek dişler, köprüleri taşıyan dişlerdir. Destek (doğal) dişlerin kron kısımlarını kaplayan ve zorunlu olarak yapılan kronlar tutucu unsurlardır ve “tutucu kronlar” olarak adlandırılır. Destek dişlerin üzerine yerleştirilen bu kronlara “köprü ayakları” veya “köprü...

Corona Virüsü Nedir? Önce “2019-nCoV” olarak tanımlanan ardından Şubat ayında Dünya Sağlık Örgütü (WHO) tarafından “Covid-19” olarak adlandırılan Koronavirüs ya da Corona Virüsü, en kısa tanımıyla solunum yolu enfeksiyonu yapan tehlikeli bir virüstür. En çok karşılaşılan belirtileri ateş, öksürük ve solunum sıkıntılarıdır. Peki, tüm dünyayı bir bir anda saran Corona Virüsü nasıl bulaşır? Covid-19’un Olası...

https://metcodental.com/wp-content/uploads/2020/03/Ağız-ve-Diş-Sağlığında-Kullanılan-Araç-Gereçlerin-Bakımı-Dezenfeksiyonu-ve-Sterilizasyonu-Nasıl-Yapılmalıdır-1000x640.jpg

Ağız ve diş sağlığında kullanılan araç gereçlerin bakımı, dezenfeksiyonu ve sterilizasyon işlemleri hastanın sağlığı ve hastane enfeksiyonları açısından son derece önemlidir. Kullanılan Araç Gereçlerin Bakımı Nasıl Yapılmalıdır? Kullanılan araçların belli bir zaman diliminde tekrarlanması gereken kontrolleri mutlaka yapılmalıdır. Tek kullanımlık sakşın, hasta önlüğü, maske, eldiven, bone, enjektör vb. araç gereçler her işlemden sonra tıbbi atık...

https://metcodental.com/wp-content/uploads/2020/03/Diş-Eti-Hastalıkları-1000x640.jpg

Ağız ve dişler, solunum ve sindirim sisteminin ilk basamağındadır. Ağız hastalıkları, direkt ve dolaylı olarak tüm vücudu etkiler. Ağız boşluğu hastalıklarının birçok türü olmasına rağmen en çok görülenler pamukçuk, uçuk, lökoplaki ve mantardır. Dişeti hastalığı ise, daha çok dişler üzerinde biriken bakteri plağı nedeniyle oluşan iltihabi bir hastalıktır. Periodontal Hastalıklar (Diş Eti Hastalıkları) Diş eti...