Destek Diş Nedir? | Metco Dental
 

Hasta Hekim İletişimiDestek Diş Nedir?

24 Mart 20200
https://metcodental.com/wp-content/uploads/2020/03/Destek-Diş-Nedir.jpg

Çekim boşluğunun genelde mesial ve distalinde bulunan, noksan dişlerin yerine yerleştirilen gövde ile bağlantı kurmak zorunda kalan ve zorunlu olarak kronlanan dişlerdir. Destek dişler, köprüleri taşıyan dişlerdir.

Destek (doğal) dişlerin kron kısımlarını kaplayan ve zorunlu olarak yapılan kronlar tutucu unsurlardır ve “tutucu kronlar” olarak adlandırılır. Destek dişlerin üzerine yerleştirilen bu kronlara “köprü ayakları” veya “köprü çapası” da denilmektedir.

Köprü yapımı için genelde kuvvetli destek dişlerin var olması gerekir. Kuvvetli, dayanıklı destek diş denilince kendisine gelen normal çiğneme basıncını ve artı basınçları taşıyabilen diş anlaşılır.

Destek dişlerin basınçlara karşı dayanma güçleri
  • Depulpe olmamalarına (devital dişlerde olmamasına),
  • Anatomik yapılarının büyük olmalarına,
  • Kron ve köklerin, durumlarının kötü olmamasına,
  • Çekim boşluğuna doğru mesialize ve distalize olmamalarına,
  • Lingualize/palatinal ve vestibulize olmamalarına bağlıdır.
Dişler yapısal büyüklük yönünden ele alındığında üç grup diş ortaya çıkar:
  • Destek diş özelliği taşıyanlar (köprü yapımında destek olarak alınacak ideal dişler): Üst çenede 1-3-6-7, alt çenede 3-6-7 numaralı dişlerdir. Bu dişler, tek diş noksanlığında destek alınabilecekleri gibi, birden fazla noksanlıklarında da bu işi üstlenecek durumdadır.
  • Destek diş özelliğini az taşıyanlar: Üst çenede 4-5, alt çenede 4-5-8 numaralı dişlerdir. Üst çenede iki premolar, alt çenede iki premolar ve 8 numaralı dişler ya tek diş noksanlığında ya da büyük dişlerle birlikte ikili destek diş olarak ele alınmalıdır. Destek olarak kullanılacak ideal dişler yoksa bu dişler kullanılır.
  • Destek diş özelliği taşımayanlar: Üst çenede 2-8, alt çenede 1-2 numaralı dişlerdir. Üst çenedeki lateral ve yirmi yaş dişi ile alt çenedeki santral ve lateral dişler, yapılarının küçük ve köklerinin de yetersiz olmaları nedeniyle köprüde destek olarak alınmamalıdır. Destek olarak alınmalarında, köprü uzun ömürlü olmayacak, çiğneme basıncı etkisinde desteklerde sallanma (luksasyon) görülecek, köprüde devrilmeler ortaya çıkacaktır.

Unutmayın, 1991 yılından beri tüm Türkiye’ye diş sağlığı ile ilgili cihaz ve sarf malzemeleri temin edip, satış öncesi ve sonrası her süreçte destek veren Metco Dental, Dünya’nın Bir Numaralı markalarıyla diş hekiminizin en büyük destekçisidir.

Danışmak istediğiniz tüm konularda; metco@metcodental.com adresine mail atabilir veya 0216 345 7424 numaralı telefonu arayarak bilgi alabilirsiniz.

Dental Cihaz ve Malzemeler

Cevap yazın

Your email address will not be published. Gerekli olan alanlar * ile işaretlenmiştir.