el eğesi kullanımı

Kanal Tedavisinde Eğe Seçimi Nasıl Yapılır?

Endodonti Tedavisinde Kanal Eğesi Seçimi Nasıl Yapılır? Kanal tedavisi yapan birçok hekim öncelikle bir kanal eğesi tercihi yapmakta ve seçtiği eğenin öngördüğü metodu uygulamaktadır. Oysa aslında hekimin kanal işleme metodunu belirlemesi ve bu belirlediği tekniğe uygun eğeleri seçmesi daha doğru olacaktır.  Yani eğenin tekniği mi, yoksa tekniğin eğesi mi? diye soracak olursanız cevabımız “tekniğe uygun…