Ağız ve Diş SağlığıDiş Köprüsü Çeşitleri Nelerdir?

14 Nisan 2021

Bir veya birden fazla diş kaybı sonucunda ortaya çıkan sağlıklı dişler arasındaki boşlukları doldurmak amacıyla diş köprüsü adı verilen uygulama yapılır. Köprü diş uygulaması ile dişlerin eksiksiz dizilimi sağlanarak, dişlerin tam fonksiyonlu koşullar ile kullanılabilmesi avantajı elde edilir.

Geleneksel Diş Köprüleri

Geleneksel köprüler en yaygın kullanılan köprü türleridir. Bu köprüler bir veya daha fazla eksik dişten oluşur ve diş kuronları ile yerinde dururlar. Bu diş kuronlar destek diş (ayak) olarak adlandırılır ve eksik dişinizin yanındaki dişlere yapıştırılır. Bu köprünün en büyük avantajı, görünümün belli olmamasıdır. Estetik açıdan oldukça başarılıdır.
Geleneksel köprüler, eksik dişinizin yarattığı boşluğun her iki yanında doğal dişiniz olduğunda yapılabilir. Hatta köprüler azı dişlerinin yerini alacak kadar güçlüdür. Geleneksel köprülerin dezavantajı ise diş hekiminizin, üstüne yapıştırılacak kuronlara yer açmak için diş minesini aşındırarak komşu dişleri kesmek zorunda kalmasıdır. Diş minesi yeniden oluşmadığından, sonrasında farklı bir köprü türü seçseniz bile, bu dişlerin daima kuronlarla korunması gerekecektir.

Kanatlı Köprüler

Bu köprüler geleneksel köprülere çok benzerler, ancak eksik diş her iki taraftan ziyade sadece bir taraftaki destek diş ile desteklenir. Bu nedenle, boşluğun yanında sadece tek bir doğal diş varsa, köprü ile yine de sabitlenebilir. Her ne kadar bu köprüler yapay dişlerin kuronla doğal dişlere tutturulduğu geleneksel köprülere benzese de, kanatlı köprüler yalnızca tek tarafa tutturulur.

Maryland Köprüler

Maryland köprüler, genellikle ağzın ön tarafındaki eksik diş bölgesinin doldurulması için önerilir. Bu restorasyonda, eksik dişler metal bantlarla destek dişlere tutturulur ve ardından simanla destek dişlere yapıştırılır. Maryland köprüler geleneksel köprüler kadar güçlü değildir. Bu köprüler, metal veya porselen bir altyapı ile yerinde tutulan bir eksik dişten oluşur. Bu altyapı, eksik dişin her iki yanında yer alan dişlerin arkasına yapıştırılır. Bu tür bir köprü kuronla yerine tutturulmadığı için, komşu dişlerin aşındırılmasına gerek yoktur. Fakat yapıştırıcılık ve sabitleme açısından çok iyi olmadığı için çiğneme görevindeki arka dişlere uygulanması önerilmez. Uygulansa bile kullanım süresi oldukça kısa olur.

Implant Destekli Köprüler

Birden fazla boşluk olan dişlerde, implant destekli köprü uygulanır. Geleneksel diş köprülerinde yan dişler kesilip destek sağlanır. Ancak bu uygulamada üç, dört diş kaybı yan yana olsa da iki adet implant ile köprü yapılması mümkündür. Boş alanların iki ucuna birer adet implant yerleştirilir. Orta alanda bulunan diş ise implantlar sayesinde tutunur ve yerleştirme işlemi yapılır. Bu uygulamada implantlar aracılığı ile köprü sabitlenir ve yandaki dişler zarar görmez. Diğer bir güzel tarafı da doğal diş gibi sabit olmasıdır.
İmplant destekli köprülerin yerleştirilmesi için cerrahi işlem uygulaması gerekmektedir. Implant yapım aşaması geçildikten sonra ise çene yapısının ve dişlerin ölçüsü alınır.

Dijital ortamda dişler son şeklini alır. Ardından laboratuvar ortamında dişler hazırlanır. Bu köprülerin ağıza yerleştirilmesi için bazen 3-4 hafta ya da daha uzun süre gerekebilir.

Unutmayın, 1991 yılından beri tüm Türkiye’ye diş sağlığı ile ilgili cihaz ve sarf malzemeleri temin edip, satış öncesi ve sonrası her süreçte destek veren Metco Dental, Dünya’nın Bir Numaralı markalarıyla diş hekiminizin en büyük destekçisidir.

Danışmak istediğiniz tüm konularda; metco@metcodental.com adresine mail atabilir veya 0216 345 7424 numaralı telefonu arayarak bilgi alabilirsiniz.

Dental Cihaz ve Malzemeler

Metco Dental - 30. Yıl