https://metcodental.com/wp-content/uploads/2021/07/Kopru-disler-1000x640.png

Köprü diş tedavisi, sağlam dişlerden destek alarak, kaybedilen dişin yarattığı boşluğun doldurulmasıdır. Köprü diş bir veya birden fazla diş boşluğuna uygulanabilmektedir. Köprü diş iki dayanak dişin arasındaki yapay dişler olarak da ifade edilebilir. Kaybedilen dişler yerine konacak yapay dişler her iki tarafındaki komşu dişlerden destek alınarak ağıza tutturulur. Önemli olan köprünün sağ ve sol tarafında...

https://metcodental.com/wp-content/uploads/2020/04/Köprü-Kontrendikasyonları-Nelerdir-1000x640.jpg

Köprü protezlerinin kontrendikasyonları genel ve lokal olarak iki grupta incelenir: Genel Kontrendikasyonlar Hekim değerlendirmesiyle kararı verilen köprü protezleri için genel kontrendikasyonlar aşağıdaki gibidir; Hasta yaşı: Sabit uygulamalar, genellikle çok genç ve çok yaşlı hastalar için uygun değildir. Çünkü gençlerde klinik kronlar kısa, pulpalar geniş, çürük insidansı fazla, travmaya maruz kalma yüksek olduğu için prognoz zayıftır....

https://metcodental.com/wp-content/uploads/2020/04/Geçici-Köprüler-Nedir-Nasıl-Uygulanır-1000x640.jpg

Kesilmiş doğal dişleri korumak, hastaların geçici estetik ve fonksiyonunu sağlamak amacıyla yapılan restorasyonlara “geçici restorasyonlar” denir. Dişlere yapılacak köprülerin diş kesim safhası ile protezin simante edilmesi için geçen zaman aralığında kullanılan, protetik tedavide yapılması zorunlu olan apareylere “geçici köprüler” adı verilir. Geçici sözcüğü, daimî restorasyon yapılıncaya kadar belli bir süre için kullanım anlamındadır. Geçici köprülerin...

https://metcodental.com/wp-content/uploads/2020/03/Köprü-Protezi-Nedir-Metco-Dental-1000x640.jpg

Kaybedilmiş bir dişin yerine konulmasında, protetik tedavi olarak birçok yöntem ve apareyler kullanılır. En çok bilinen ve uygulanan tedavi yöntemi ise köprü protezleridir. Diş kayıplarında, bütün dişlerde, diestemalar ile birlikte alt ve üst diş arklarında etkilenme, erken temaslar, periodontal sorunlar, diş çürükleri gibi istenmeyen durumlar ortaya çıkmaktadır. Bu nedenle kaybedilmiş bir dişin yerine konulmasında, o...

https://metcodental.com/wp-content/uploads/2020/03/Destek-Diş-Nedir-1000x640.jpg

Çekim boşluğunun genelde mesial ve distalinde bulunan, noksan dişlerin yerine yerleştirilen gövde ile bağlantı kurmak zorunda kalan ve zorunlu olarak kronlanan dişlerdir. Destek dişler, köprüleri taşıyan dişlerdir. Destek (doğal) dişlerin kron kısımlarını kaplayan ve zorunlu olarak yapılan kronlar tutucu unsurlardır ve “tutucu kronlar” olarak adlandırılır. Destek dişlerin üzerine yerleştirilen bu kronlara “köprü ayakları” veya “köprü...

https://metcodental.com/wp-content/uploads/2018/08/logo-footer.png
https://metcodental.com/wp-content/uploads/2018/08/logo-footer.png

Copyright © 2018 – METCO Dental Istanbul

İncelemekte olduğunuz sayfa ağız ve diş sağlığı profesyonellerinin kullanımı içindir.