Ağız ve Diş SağlığıOrtodontik Tedavi Planlamasında Diş Boyut Farkı

15 Eylül 2022
https://metcodental.com/wp-content/uploads/2022/09/ortodontik-tedavi-planlamasinda-dis-boyut-farki.jpg

Kapsamlı ortodontik tedavide temel amaç, optimal bir fonksiyonel oklüzyon, overbite ve overjet elde etmektir. Maksiller ve mandibular arklardaki diş boyutlarındaki farklılıklar bu amaca ulaşmak için önemli bir faktördür. Maksiller ve mandibular dişler arasındaki yetersiz ilişkiler, ideal oklüzyona ulaşmada sorunlara neden olabilir. Erken tedavi planlaması ve diş boyutu uyumsuzluğunun doğru teşhisi, bitirme aşamasında yaşanan sorunları en aza indirir. Bolton oranları, maksiller diş genişliği ile mandibular diş genişliği arasında ideal bir ilişki kurar.

Ortodontik tanı ve tedavi planlaması, hasta için en öngörülebilir sonuçları etkin, verimli ve güvenli bir şekilde sağlama yetenekleri açısından klinisyenler için birçok önemli zorluk teşkil etmektedir. Benzer şekilde, ortodontistler tedavi sonuçlarını objektif bir şekilde değerlendirmenin bu zorluklarını ele almalıdır. Ortodontik tedavinin amacı, dişleri doğru overjet ve overbite ile uygun interdijitasyona basitçe yerleştirmektir. Bu hedefe ulaşmak, onu bilmekten çok daha karmaşıktır. Biyolojik sınırlamalar, çekimler veya kompozit yapılar yoluyla diş yapısının kaybı veya kazanımı olmadan ideal bir sonuca ulaşmayı neredeyse imkânsız hale getirir. Arklar arası diş boyutu uyuşmazlığı, maksiller dişlerin diş boyutu oranını mandibular dişlere göre ifade eden en sık karşılaşılan sınırlamadır. Maksiller ve mandibular dişlerin oranları eşit değilse, dişleri doğru pozisyonda hizalamak imkânsız değilse de çok zorlaşır.

Ortodontik “bitirme” aşaması veya oklüzyonun detaylandırılması, ideal bir ortodontik tedaviye ulaşmak için karmaşık biyomekanik kuvvetleri gerektirir. Hastanın üst ve alt arkları arasında önemli diş boyutu uyuşmazlığı (TSD) olduğunda, ideal bir oklüzyona ulaşmak için ortodontik hizalama mümkün olmayabilir. Normal overjet ve overbite ile uygun oklüzyon için maksiller ve mandibular dişlerin boyutları orantılı olmalıdır.

Bir ortodontistin tedavi başlamadan önce arklar arası diş boyutu uyuşmazlığı (ITSD) olup olmadığını belirlemesi faydalı olabilir. Bu, uygulayıcının tedavi planını, sonunda yönetmeye çalışmak yerine tedavi sırasında ITSD’yi dikkate alacak şekilde geliştirmesini sağlar. ITSD’yi belirlemek için çeşitli yöntemler kullanılmıştır. Bu yöntemlerden en yaygın olarak kullanılanı Bolton analizidir.

Uygun form, fonksiyon ve estetiğe sahip ideal bir oklüzyonun gelişmesinde diş boyutlarındaki uyumsuzluk önemli rol oynar. Tedaviye başlamadan önce bu tür farklılıkları tahmin etme yeteneğine sahip olmak, ortodontistin hastaya yardımcı olmak için en verimli ve etkili yolu sağlayan tedavi planını ayarlamasına olanak tanır.

Ortodontik tedaviye başlamadan önce TSD ölçümü için Bolton analizinin kullanılması, ortodontik tedavi planının geliştirilmesine yardımcı olur ve vakanın fonksiyonel ve estetik sonuçlarını tahmin eder. Diş boyutu oranları, üst kesici diş kalınlığı, ön kesici diş eğimi, overjet ve overbite gibi daha fazla araştırılması gereken diğer faktörlerden etkilenebilir.

Unutmayın, 1991 yılından beri tüm Türkiye’ye diş sağlığı ile ilgili cihaz ve sarf malzemeleri temin edip, satış öncesi ve sonrası her süreçte destek veren Metco Dental, Dünya’nın Bir Numaralı markalarıyla diş hekiminizin en büyük destekçisidir.

Danışmak istediğiniz tüm konularda; metco@metcodental.com adresine mail atabilir veya 0216 345 7424 numaralı telefonu arayarak bilgi alabilirsiniz.

Dental Cihaz ve Malzemeler

https://metcodental.com/wp-content/uploads/2018/08/logo-footer.png
https://metcodental.com/wp-content/uploads/2018/08/logo-footer.png

Copyright © 2018 – METCO Dental Istanbul

İncelemekte olduğunuz sayfa ağız ve diş sağlığı profesyonellerinin kullanımı içindir.