Vacuklav 44 B+

22 litre çift kazan teknolojili B sınıfı otoklav

Vacuklav 31 B+

18 litre B sınıfı otoklav

Vacuklav 24 B/L+

29 litre B sınıfı otoklav

Vacuklav 23 B+

22 litre B sınıfı otoklav

Melaquick 12+

1,35 litre hızlı mini otoklav