Cliniclave 45 M

200 litre, çift ceket teknolojili otoklav

Cliniclave 45

105 litre çift ceket teknolojili otoklav

Cliniclave 45 D

İki kapılı, çift ceket teknolojili 105 litre otoklav

Cliniclave 45 MD

İki kapılı, çift ceket teknolojili 200 litre otoklav